Speaker 52

Age: 18

Gender: M

Birth year: 1990

Interview language: Spanish & Catalan

Location: Formentera, Balearic Islands, Spain


Utterances

Speaker 52_1: əˈʃɔ | ˈduɣəw
Speaker 52_2: sə ʒəˈkətə | ˈduɣələ
Speaker 52_3: əz ˈʎiβɾə | ˈduɣəl
Speaker 52_4: əˈʃɔ | əˈɣafəw
Speaker 52_5: ˈduɣəmuz ə βəɾsəˈlonə
Speaker 52_6: ˈfezli un rəˈɣalu ən ən ˈχwan
Speaker 52_7: ˈfezli
Speaker 52_8: ˈfez unə ˈtɾənsə ə nə məˈɾiə
Speaker 52_9: ˈfezli
Speaker 52_10: ˈfezliz un rəˈɣal
Speaker 52_11: vesˈtən
Speaker 52_12: duˈɣəni ˈtɾəs
Speaker 52_13: ˈfezmə wn rəˈɣalu
Speaker 52_14: ˈfezməl
Speaker 52_15: ˈfezməls
Speaker 52_16: ˈfezmələ
Speaker 52_17: ˈfezmələs
Speaker 52_18: ˈfezli ˈunə ˈkazə nəɲ ʒuˈan
Speaker 52_19: ˈfezli
Speaker 52_20: ˈfezlis
Speaker 52_21: ˈfezmə ˈʃɔ
Speaker 52_22: ˈfezmu
Speaker 52_23: fəzˈməw
Speaker 52_24: duˈɣəm | əˈʎa
Speaker 52_25: ˈgafəl
Speaker 52_26: ˈgafəls
Speaker 52_27: əˈɣafələ
Speaker 52_28: ˈkompɾəw
Speaker 52_29: ˈkompɾələ
Speaker 52_30: kumˈpɾələs
Speaker 52_31: kumˈpɾəls
Speaker 52_32: ˈkompɾən ˈtɾəs
Speaker 52_33: divəɾtiˈɣət
Speaker 52_34: əˈʃəkəp ˈprontə
Speaker 52_35: ˈɔmplil
Speaker 52_36: umpliˈɣəls
Speaker 52_37: umpliˈɣələ
Speaker 52_38: umpliˈɣələs
Speaker 52_39: əˈvuj mu n ənam ejˈvisə
Speaker 52_40: ˈnəmun əjˈvisə
Speaker 52_41: kumˈpɾəmuz uŋ ˈkot͡ʃe
Speaker 52_42: kumˈpɾəmul
Speaker 52_43: kumpɾəˈmulə
Speaker 52_44: kumpɾəˈmuləs
Speaker 52_45: kumˈpɾəmuls
Speaker 52_46: kumˈpɾəli uŋ ˈkot͡ʃe | ə sə ˈmewə ʒəɾˈmanə
Speaker 52_47: kumˈpɾəli
Speaker 52_48: kumˈpɾəlzi
Speaker 52_49: rəuniˈɣət əmb əm ˈpeðɾo
Speaker 52_50: ˈpɔzət͡ sə ʒəˈkətə
Speaker 52_51: puzəˈtələ
Speaker 52_52: ˈpɛɾðəl
Speaker 52_53: duˈɣəli
Speaker 52_54: duˈɣələ
Speaker 52_55: əɣəˈfəmlu
Speaker 52_56: əɣəˈfəmlus
Speaker 52_57: əɣəˈfəmlə
Speaker 52_58: duˈɣəmli un rəˈɣalu
Speaker 52_59: kumpɾəˈmul
Speaker 52_60: kumˈpɾəmuls
Speaker 52_61: kumˈpɾəmuləs
Speaker 52_62: kumˈpɾəmlə
Speaker 52_63: kumˈpɾəmləs
Speaker 52_64: əʃəˈkəmmuz əviˈat ə s oˈtel
Speaker 52_65: duˈɣəmli un rəˈɣalu ən ən ʒuˈan
Speaker 52_66: duˈɣəmli
Speaker 52_67: duˈɣəm un rəˈɣalu ən əz ˈβoʃus
Speaker 52_68: duˈɣəmlzi
Speaker 52_69: duˈɣəm ˈdo rəˈɣaluz ən əz ˈβoʃus
Speaker 52_70: duˈɣəmlzi
Speaker 52_71: puˈzəmu sə ʒəˈkətə
Speaker 52_72: ən əˈʃɔ | kumˈpɾəmuzu
Speaker 52_73: kumˈpɾawlu
Speaker 52_74: kumˈpɾawlus
Speaker 52_75: kumˈpɾawləs
Speaker 52_76: kumˈpɾawlə
Speaker 52_77: duˈɣəwli un rəˈɣalu
Speaker 52_78: duˈɣəw un rəˈɣalu ə səz ˈboʃəs
Speaker 52_79: duˈɣəwlzi un rəˈɣalu
Speaker 52_80: kumˈpɾawnə ˈtɾəs
Speaker 52_81: duˈɣəwu
Speaker 52_82: puˈzawvus sə ʒəˈkətə
Speaker 52_83: kəˈlawvulə
Speaker 52_84: kumˈpɾawməl
Speaker 52_85: kumˈpɾawməls
Speaker 52_86: kumˈpɾawmələs
Speaker 52_87: kumˈpɾawli
Speaker 52_88: kumˈpɾawmən ˈtɾəs
Speaker 52_89: ˈno ˈse ˈkɔɱ ˈfeɾu
Speaker 52_90: ˈno ˈse ˈkwan kəɱˈvjallə
Speaker 52_91: ˈno ˈse ˈkwaŋ kəɱˈvjaɾu
Speaker 52_92: ˈno ˈse ˈkwan ˈdiɾtəw
Speaker 52_93: ˈno ˈse ˈkwan ˈduɾtələ
Speaker 52_94: m ubliˈɣaɾən ə kəstiˈɣallu
Speaker 52_95: m ubliˈɣaɾən ə kəstiˈɣallə
Speaker 52_96: m ubliˈɣaɾən ə ˈðiɾtəw
Speaker 52_97: m ubliˈɣaɾən ə kumpɾəɾˈtələ
Speaker 52_98: m ubliˈɣaɾəz ə kumˈpɾaɾmuzu
Speaker 52_99: ˈno ˈteŋk əmb ə ˈki ðəˈʃallu
Speaker 52_100: pəɾ kumˈpɾaɾu | əˈe̪a kə təˈni ˈmolz ðə ˈsɔws
Speaker 52_101: dəsˈpwez ðə ˈvoɾəl ˈno m əˈkaβə ðə kuɱˈvənsə
Speaker 52_102: dəsˈpwez ð əɣəˈfaɾlu mu n əˈnaɾəm diɾɛktəˈmen ən əs ˈpɔɾt
Speaker 52_103: dəsˈpwez ðə kuˈnəʃəl
Speaker 52_104: dəsˈpwez ðə bəwˈɾəɾlə ˈno ˈaz ðə kunduˈi
Speaker 52_105: pəɾ kunəˈʃəɾmuz əˈe̪a k iɱvəstiˈɣa ˈmes
Speaker 52_106: pəɾ kunəˈʃəɾtə ˈsa ðə ˈse wn əksˈpɛɾt
Speaker 52_107: əsˈta ˈfentu
Speaker 52_108: əw əsˈtan ˈfen ˈnət
Speaker 52_109: kuntiˈnuə ðəməˈnamməw
Speaker 52_110: səˈɣəʒ ðiˈɣentəw
Speaker 52_111: ˈpuk tɾuˈβaɾnə ˈtɾəs
Speaker 52_112: əd ˈvuj ˈfe un rəˈɣalu
Speaker 52_113: əd ˈvuj ˈvoɾə
Speaker 52_114: ˈvuj ˈvoɾət
Speaker 52_115: ˈvuj ðuˈnaɾtələ
Speaker 52_116: əˈkab də pənˈdɾəɾlə
Speaker 52_117: ˈveŋ də ˈdiɾtəw
Speaker 52_118: kuˈmensk ə ˈno ˈfelli ˈkas
Speaker 52_119: ˈt əj ðə ˈði wnə ˈkɔzə ˈmol impuɾˈtan
Speaker 52_120: ˈəj ðə ˈðiɾtələ
Speaker 52_121: tə ləz ˈe ðə ˈði
Speaker 52_122: əm kuˈnəʃ
Speaker 52_123: tə kuˈnəʃ
Speaker 52_124: əl kuˈnəʃ
Speaker 52_125: lə kuˈnəʃ
Speaker 52_126: mus kuˈnəʃ
Speaker 52_127: vus kuˈnəʃ
Speaker 52_128: əls kuˈnəʃ
Speaker 52_129: ləs kuˈnəʃ
Speaker 52_130: əm ˈdiw sə vəɾiˈtat
Speaker 52_131: əd ˈdiw sə vəɾiˈtat
Speaker 52_132: li ˈdiw sə vəɾiˈtat
Speaker 52_133: əlzi ˈdiw sə vəɾiˈtat
Speaker 52_134: muz ˈdiw sə vəɾiˈtat
Speaker 52_135: əj ˈva ə s əsˈtiw
Speaker 52_136: əs ˈpɔzə sə ʒəˈkətə
Speaker 52_137: sə l ˈməɲʒə
Speaker 52_138: ˈno ˈnj a
Speaker 52_139: muz i ˈðuən
Speaker 52_140: əlzi tɾuβəˈɾas