Speaker 33

Gender:

Interview language: Italian

Location: San Leucio, Campania, Italy


Utterances

Speaker 33_1a: "dallu u ,kɐmə'ɾje:ɾə"
Speaker 33_2: dalla a ma'ɾi:a
Speaker 33_3: dallə a ma'ɾi:a
Speaker 33_4: dattʃə a 'mantʃə
Speaker 33_5a: dattʃə a 'fɾuttə
Speaker 33_5b: dallə a 'fɾuttə
Speaker 33_6: dannə 'tɾe a ma'ɾi:ɐ
Speaker 33_7: dallu
Speaker 33_8: dalla
Speaker 33_9: dalli
Speaker 33_10: damm u pan
Speaker 33_11a: dallu u 'libbɾʊ
Speaker 33_11b: dattʃ u 'libbɾʊ
Speaker 33_12: pu 'ffa 'buonu
Speaker 33_14: damm i 'ʃkaɾpə
Speaker 33_15: p a 'fa 'bona
Speaker 33_16: p i 'ffa buoni
Speaker 33_17: p i 'ffa 'bonə
Speaker 33_18: dam'millə
Speaker 33_19: dam'mella
Speaker 33_20: dam'millə
Speaker 33_21: dam'mellə
Speaker 33_22: da: u 'libbɾə a 'ʤannə
Speaker 33_23: dat'tʃillʊ
Speaker 33_24: dat'tʃella
Speaker 33_25a: dat'tʃillɪ a ma'ɾi:a
Speaker 33_25b: dat'tʃilli
Speaker 33_25c: dat'tʃillə
Speaker 33_26a: dat'tʃɪllə
Speaker 33_26b: dat'tʃellə
Speaker 33_27: nun ʧ u 'da
Speaker 33_28a: vinnəlu
Speaker 33_28b: vən'nillə
Speaker 33_29a: vinnəli
Speaker 33_29b: vən'nilli
Speaker 33_30a: vinnəla
Speaker 33_30b: vən'nella
Speaker 33_31a: vinnələ
Speaker 33_31b: vən'nellə
Speaker 33_32: vənnə'tillu
Speaker 33_33: at'ʧimməlo
Speaker 33_34a: pu'ortaʧə
Speaker 33_34b: por'tattʧu kukjar
Speaker 33_35a: vən'nim(m)ə u kavallu
Speaker 33_35b: vən'nim(m)ulu
Speaker 33_36: vən'nimuli
Speaker 33_37: vən'nim(m)ula
Speaker 33_38: vən'nimulə
Speaker 33_39: por'taməʧə na pera
Speaker 33_40a: pu'ortaʧə a pera
Speaker 33_40b: por'tattʃ a pera
Speaker 33_41: non ʧ aj'dzamə attardu
Speaker 33_42a: "vən,niti'villu"
Speaker 33_42b: vən'nitəlu
Speaker 33_43a: vən'nitəli
Speaker 33_43b: vənnətə'villi
Speaker 33_44a: vən'nitəla
Speaker 33_44b: vənniti'vella
Speaker 33_45: por'tatəʧə u ri'alu
Speaker 33_46: mittəʧə i bordzə
Speaker 33_47: məttət'ʧellə
Speaker 33_48: nun ʧ i 'mettə
Speaker 33_49: nun ʧ i 'mettə
Speaker 33_50: nun ʧ u 'mettə
Speaker 33_51: nun ʧ a 'mettə
Speaker 33_52: portamu'ʧillu
Speaker 33_53a: ak'kattamənə tre
Speaker 33_53b: akkatta'mennə tre
Speaker 33_54: məttə'tella
Speaker 33_55: purta'millu
Speaker 33_56: portamu'ʧella
Speaker 33_57: portaməʧə i bordzə
Speaker 33_58: akkattati(m)'millu
Speaker 33_59: akkattatim'mella
Speaker 33_60: akkattatim'milli
Speaker 33_61: portati'ʧillu
Speaker 33_62: nun ʧi por'tam i bordzə
Speaker 33_63: portamə'ʧellə
Speaker 33_64: aj'dzaməʧə priestu
Speaker 33_65: akkattatim'mellə
Speaker 33_66: telefo'nammə
Speaker 33_67: telefo'nalla
Speaker 33_68: telefo'nallu
Speaker 33_69: pəttə'nammə
Speaker 33_70: pəttə'nattə/i
Speaker 33_71: pəttə'nallo
Speaker 33_72: pəttənam'mella
Speaker 33_73: nun l attʃi'ma
Speaker 33_74: telefo'nattʃə
Speaker 33_75: telefo'nalli
Speaker 33_76: nun ʧa 'da a pera a ma'ria
Speaker 33_77: nun ʧə l 'e 'da
Speaker 33_78: num mə telefo'na
Speaker 33_79: nun a telefo'na
Speaker 33_80: nun u telefo'na
Speaker 33_81: u sto fa'ʧennu
Speaker 33_82: i sta la'vennu
Speaker 33_83a: mu sta fa'ʧennu
Speaker 33_84b: mu sta fa'ʧennu
Speaker 33_85a: 'issu t u sta də'ʧennu
Speaker 33_85b: 'issu t u sta də'ʧennu
Speaker 33_86: nun ʧa 'da: a 'pe:ɾə a ma'ɾi:ə
Speaker 33_87: nun ʧa 'da
Speaker 33_88: nun ʧə le 'da
Speaker 33_89: nun ʧ i d'da
Speaker 33_90: nun ʧ i d'da
Speaker 33_91: nun ʧ u d'da
Speaker 33_93: tel a'juto
Speaker 33_94: eʤu də'ʧizu ddu 'ffa
Speaker 33_95: eʤu də'ʧizu dda 'ffa
Speaker 33_96: eʤu də'ʧizu ddi 'ffa
Speaker 33_97: 'fratəmu
Speaker 33_98: sorəma
Speaker 33_99: fraitu
Speaker 33_100: sorəta
Speaker 33_101: patimu
Speaker 33_102: paitu
Speaker 33_103: mamməta
Speaker 33_104: fiʎʎəmu
Speaker 33_105: fiʎʎətu
Speaker 33_106: fiʎʎəma
Speaker 33_107: fiʎʎəta
Speaker 33_108: su'okrəmu
Speaker 33_109: sɔkrəma
Speaker 33_110: su'okrətu
Speaker 33_111: sɔkrəta
Speaker 33_112: jennəmu
Speaker 33_113: jennətu
Speaker 33_114: i 'fratəmi
Speaker 33_115: i 'fratəti
Speaker 33_116: i s'sorəmə
Speaker 33_117: i s'sorətə
Speaker 33_118: nɔrəma
Speaker 33_119: nɔrəta
Speaker 33_120: nə'potəmə
Speaker 33_121: nə'potətə
Speaker 33_122: nɔnnəmu
Speaker 33_123: nɔnnəma
Speaker 33_124: tsiəmu
Speaker 33_125: tsiəma
Speaker 33_126: fratəmu ku'ʧinu
Speaker 33_127: sɔrəma ku'ʧina
Speaker 33_128: u kai'natəmu
Speaker 33_129: i fratəmi ku'ʧini
Speaker 33_130: i ssɔrəmə ku'ʧina
Speaker 33_131: i 'fiʎʎəmi
Speaker 33_132: i 'fiʎʎəti
Speaker 33_133: u kai'natu
Speaker 33_134: kasəma
Speaker 33_135: kasəta
Speaker 33_136: i f'fiʎʎəmə
Speaker 33_137: i f'fiʎʎətə
Speaker 33_138: i su'okrəmi
Speaker 33_139: i su'okrəti
Speaker 33_140: i s'sɔkrəmə
Speaker 33_141: i s'sɔkrətə
Speaker 33_142: jennəru
Speaker 33_143: i 'jennəmi
Speaker 33_144: i 'jennəti
Speaker 33_145: "i n'nɔrəmə"
Speaker 33_146: i n'nɔrətə
Speaker 33_147: i 'tsiəmi
Speaker 33_148: i t'tsiəmə
Speaker 33_149: vən'nit u kavallu
Speaker 33_150: vən'nit i kavalli
Speaker 33_151: vən'nit a kasa
Speaker 33_152: vən'nit i kasə
Speaker 33_153: vən'nitə'vellə
Speaker 33_154: nun ʧu por'tati
Speaker 33_155: nun ʧa por'tati
Speaker 33_156: nun ʧi por'tati
Speaker 33_157: nun ʧi por'tati
Speaker 33_158: nun məl akkat'tati
Speaker 33_159: nun məl akkat'tati
Speaker 33_160: nun m u por'tati
Speaker 33_161: nun m a por'tati
Speaker 33_162: nun mi por'tati
Speaker 33_163: nun mi por'tati
Speaker 33_164: u 'poʦʦu 'fa
Speaker 33_165: u 'poʦʦu 'fa
Speaker 33_166: ʧə 'poʦʦo 'diʧə a no'tidzia
Speaker 33_167: ʧə poʦʦo diʧə a notidzia
Speaker 33_168: ʧə 'voʎʎo 'i
Speaker 33_169: ʧə voʎʎo 'i
Speaker 33_170: ʧu 'voʎʎu man'na
Speaker 33_171: ʧu 'voʎʎu man'na
Speaker 33_172: pu diʧə
Speaker 33_173: pə 'diʧə
Speaker 33_174: pa prepa'ra
Speaker 33_175: pi prepa'ra
Speaker 33_176: pe prepa'ra
Speaker 33_177: u i k'kwannu
Speaker 33_178: u i 'llannu
Speaker 33_179: a i k'kwanna
Speaker 33_180: a i l'lanna
Speaker 33_181: ivvi k'kwannu
Speaker 33_182: ivvi k'kwannu
Speaker 33_183: u i k'kwannu
Speaker 33_184: a i k'kwanna
Speaker 33_185: t ɛ kku'tennə tre
Speaker 33_186: t ɛ kku'tillə
Speaker 33_187: i nnə'potəmə
Speaker 33_188: i nnə'potətə
Speaker 33_189: i nə'putəmi
Speaker 33_190: i nə'putəti
Speaker 33_191: i kko'noʃku
Speaker 33_192: i kko'noʃku
Speaker 33_193: a ko'noʃku
Speaker 33_194: u ko'noʃku
Speaker 33_195: mə ko'noʃʃə
Speaker 33_196: tə ko'noʃʃə
Speaker 33_197: ʧə ko'noʃʃə
Speaker 33_198: ʧə va
Speaker 33_199: nə 'piʎʎa 'dui
Speaker 33_200: sə 'mettə
Speaker 33_201: m aidzu i ssɛttə
Speaker 33_202: tə ʧə 'portanu
Speaker 33_203: ʧ i 'portanu
Speaker 33_204: və ʧə 'portanu
Speaker 33_205: mə ʧə 'portanu
Speaker 33_206: ʧ u 'portanu