Speaker 31

Gender: F

Interview language: Italian

Location: Massa di Maratea, Basilicata, Italy


Utterances

Speaker 31_2a: dan'nillʊ u 'libbɾʊ
Speaker 31_2b: danne u 'libbɾʊ
Speaker 31_3: ",diʧin'nilla a ,veɾi'ta"
Speaker 31_4: dan'nillʊ au ,kamə'rjɛ:ɾe
Speaker 31_5: ,diʧin'nillʊ au waɲ'ɲu:nʊ
Speaker 31_6a: dan'nillʊ u 'libbɾʊ
Speaker 31_6b: danne u 'libbɾʊ
Speaker 31_7: ,vavat'tinnɪ
Speaker 31_8: ,diʧim'milla a ,veɾi'ta
Speaker 31_9: dam'millu
Speaker 31_10: dam'milla
Speaker 31_11: dam'milli
Speaker 31_12: dam'milli
Speaker 31_13: dan'nillu 'libbɾə a 'ʤanne
Speaker 31_14: dan'nillu 'libbɾə a ma'ɾ:a
Speaker 31_15: dan'nillu
Speaker 31_16: dan'nilla
Speaker 31_17: dan'nilli
Speaker 31_18: dan'nilli
Speaker 31_19: ,diʧin'nilla a ,veɾi'ta
Speaker 31_20: addʒu 'kjest(ʊ) a ʤovannɪ di mmu 'da
Speaker 31_21: ak'kattɪnni/ɪ 'tɾe
Speaker 31_22: poɾ'tammi/ɪ
Speaker 31_23: ven'nillʊ
Speaker 31_24: ven'nillɪ
Speaker 31_25: ven'nilla
Speaker 31_26: ven'nilli
Speaker 31_27a: 'piʎʎa,lʊ
Speaker 31_27b: piʎ'ʎallʊ
Speaker 31_28: ,akkat'tallʊ
Speaker 31_29: ,akkat'talla
Speaker 31_30: ,akkat'talli
Speaker 31_31: ,pɔɾta'nillʊ
Speaker 31_32b: 'pɔɾtɪn,ni i b'bɔɾsi
Speaker 31_32c: 'pɔɾtən,nɪ
Speaker 31_33: ves'tittɪ
Speaker 31_34: ,venne'mullʊ
Speaker 31_35: ,venne'mulli
Speaker 31_36: ,venne'mulla
Speaker 31_37: ,vennɪ'mulli
Speaker 31_38: poɾ,tamon'nillʊ nʊ ɾe'ɣa:lʊ
Speaker 31_39a: ,dɪver'te:mʊ,nɪ
Speaker 31_39b: dɪ,verte:'mʊnnɪ
Speaker 31_40a: su'sa:mʊnɪ 'pɾestu
Speaker 31_40b: ,susa'munnɪ
Speaker 31_41: ,akkat'ta:mʊnɪ 'tɾe
Speaker 31_42: ,vɪnnɛ'tillʊ
Speaker 31_43: ,pɪʎʎa'tillʊ
Speaker 31_44: ,vɪnnɛ'tilli
Speaker 31_45: vɪn'ne:tti a 'ka:sa
Speaker 31_46: ,vɪn'netilla
Speaker 31_47a: pʊɾ'tatɪnɪ nu re'ɣa:lʊ
Speaker 31_47b: nu pɾi'sende
Speaker 31_48a: ,akkat'ta:tɪ,nɪ nu re'ga:lʊ
Speaker 31_48b: ak,katta:'tinni nu re'ga:lʊ
Speaker 31_49: mɪt'te:tɪvɪ a 'ʤakkə
Speaker 31_50: ,vesti'tivvɪ
Speaker 31_51a: kja'ma:te,mi
Speaker 31_51b: ,kjama'timmɪ
Speaker 31_52: ,akkat'ta:tɪnɪ 'tɾe
Speaker 31_53: ja'tinʤi
Speaker 31_54: ak,katta'munnɪ 'tɾe
Speaker 31_55: ,pɔɾtan'nillʊ
Speaker 31_56: ak,katta'millʊ
Speaker 31_57: ak,katta'milla
Speaker 31_58: ak,katta'milli
Speaker 31_59: ak,katta'mille
Speaker 31_60a: ak'kattɪ,mɪnɪ 'tɾe
Speaker 31_60b: ak,katta'minnɪ 'tɾe
Speaker 31_61: ak,katta'tinnɪ 'tɾe
Speaker 31_62: ,akkat,tamʊn'nillʊ/u
Speaker 31_63: ,akkat,tamun'nilla
Speaker 31_64: ,akkat,tamun'nillɪ
Speaker 31_65: "mɪt,temun'nilla"
Speaker 31_66: pʊɾ,tamʊn'nillʊ
Speaker 31_67: ,pɔɾtatin'nillʊ
Speaker 31_69: ",akkat,tatɪ'millu"
Speaker 31_70: ",akkat,tatɪ'milla"
Speaker 31_71: ",akkat,tatɪ'milli"
Speaker 31_72: "pʊɾ,tatɪ'millu"
Speaker 31_73: "pʊɾ,tatɪ'milla"
Speaker 31_74: "pʊɾ,tatɪmilli"
Speaker 31_75: "pʊɾ,tatin'nillu"
Speaker 31_76: "mɪt,teti'villa"
Speaker 31_77a: ak,katta'mullɪ
Speaker 31_78: ,akkat,tamʊ'nillɪ 'tɾe
Speaker 31_79: ",mɪttɪ'tillʊ"
Speaker 31_80: ",mɪtti'tilla"
Speaker 31_81: ",mɪttɪ'tilli"
Speaker 31_82: "te,lefo'namme"
Speaker 31_83: "te,lefo'nalla"
Speaker 31_84: "te,lefo'nallu"
Speaker 31_85: ",petti'nammɪ"
Speaker 31_86: ",petti'nattɪ"
Speaker 31_87: ,petti'nallu
Speaker 31_88: pɪn nu: 'di:ʧi
Speaker 31_89: n addʒa ,akkat'ta 'tɾe
Speaker 31_90a: n ak'kattu 'tɾe
Speaker 31_91: non nʊ 'vennɪ
Speaker 31_92: non na 'vennɪ
Speaker 31_93: non ni 'vennɪ
Speaker 31_94: non ni 'vennɪ
Speaker 31_95: u:'vi
Speaker 31_96: a:'vi
Speaker 31_97: i:'vi
Speaker 31_98: i:'vi
Speaker 31_99: non nu: vɪn'ne:tɪ
Speaker 31_100: non nu: vɪn'ne:mu
Speaker 31_101: non ni: vɪn'ne:mu
Speaker 31_102: non na: vɪn'ne:mu
Speaker 31_103: non ni: vɪn'ne:mu
Speaker 31_104: non na: vɪn'ne:tɪ
Speaker 31_105: non ni: vɪn'ne:tɪ
Speaker 31_106: non nu: pʊɾ'ta:tɪ
Speaker 31_107: non ni: poɾ'ta i b'bɔɾsə
Speaker 31_108: non ni: pʊɾ'ta:mʊ
Speaker 31_109: non dɪ 'vɛstɪ
Speaker 31_110: non nu 'sattʃu 'ko:mʊ 'n addʒ a 'di:ʧɪ
Speaker 31_111: u 'sta:vu fa'ʧɛnnʊ
Speaker 31_112: ʊ 'sta fa'ʧɛnnʊ 'mɔ
Speaker 31_113: u/o 'pɔttsu 'fa
Speaker 31_114a: ",mi ka'nɔʃʃɪ,tɪ"
Speaker 31_114b: a 'me
Speaker 31_115: ,mi ka'nɔʃʃɪ,si/ɪ
Speaker 31_116: ,mi ka'nɔʃʃɪ,nu
Speaker 31_117: vʊi mi ,kanoʃ'ʃe:si
Speaker 31_118: ",ti ka'nɔʃʃɪ,tɪ"
Speaker 31_119: ",u ka'nɔʃʃɪ,tɪ"
Speaker 31_120: ",a ka'nɔʃʃɪ,tɪ"
Speaker 31_121: ",ni ka'nɔʃʃɪ,tɪ"
Speaker 31_122: ",vi ka'nɔʃʃɪ,tɪ"
Speaker 31_123: ",i ka'nɔʃʃɪ,tɪ"
Speaker 31_124: "ti 'parrɪ,tɪ"
Speaker 31_125: ti 'parrɪ s'sembə
Speaker 31_126: iɖɖu tɪ pɔɾtɪtɪ nu ɾe'ga:lʊ
Speaker 31_127a: iɖɖu mɪ 'di:ʧɪ s'sembə a ,veɾi'ta
Speaker 31_127b: mi 'di:ʧɪtɪ 'sembə
Speaker 31_128: "mi 'kja:mɪ,tɪ"
Speaker 31_129: si mi 'kja:mɪ s'sembe
Speaker 31_130: tɪ 'vɛŋgʊ a tɾʊ'va
Speaker 31_131: pɾi:ma du par'ra
Speaker 31_132: non nu 'sattʃu 'ko:mʊ 'addʒ a 'fa
Speaker 31_133: ndʒi 'vɔʎʎu 'i
Speaker 31_134: nʤi 'va:i 'ma:i
Speaker 31_135: mɪ 'su:sʊ ni 'sɛtti
Speaker 31_136: nɪ 'da:i nu ɾe'ga:lu
Speaker 31_137: "kwandɪ n ak'kattɪ,sɪ"
Speaker 31_138: nɪ su'sa:mu 'sembə 'pɾest
Speaker 31_139: vi su'sa:sɪ 'sembə 'pɾest
Speaker 31_140: non nu/u: 'da
Speaker 31_141: ",mi n ak'kattu 'tɾe"
Speaker 31_142: ",mɪ nɪ 'piʎʎʊ 'tɾe"
Speaker 31_143: ,n ak'kattu 'tɾe a 'iɖɖu
Speaker 31_144: nʤu 'pɔɾtu
Speaker 31_145: nʤa 'pɔɾtu
Speaker 31_146: non na: 'da
Speaker 31_147: non ni: 'da
Speaker 31_148: non ni: 'da
Speaker 31_149: non nu 'di:ʧi
Speaker 31_150: non na 'di:ʧi
Speaker 31_151: nom mu: 'da
Speaker 31_152: nom ma: 'da
Speaker 31_153: nom mi: 'da
Speaker 31_154: nom mi: 'da
Speaker 31_155: nom ma akkat'ta:tɪ
Speaker 31_156: nom mu: pʊɾ'ta:tɪ
Speaker 31_157: nom ma: pʊɾ'ta:tɪ
Speaker 31_158: nom mi: pʊɾ'ta:tɪ
Speaker 31_159: non nu: pʊɾ'ta:tɪ
Speaker 31_160: "non na ,akkat'ta:mʊ"
Speaker 31_161: non nu: pʊɾ'ta:mʊ
Speaker 31_162: non na: pʊɾ'ta:mʊ
Speaker 31_163: non ni: pʊɾ'ta:mʊ
Speaker 31_164: non na: mɪt'te:mʊ
Speaker 31_165: noɱ va: mɪt'te:tɪ
Speaker 31_166: pɪn nu: 'di:ʧi
Speaker 31_167: m u 'pɔɾtɪtɪ
Speaker 31_168: 'addʒu 'kjest a ʤo'vannɪ di mm u 'da
Speaker 31_169: so k'ka
Speaker 31_170: ja:mʊ ɖ'ɖa
Speaker 31_171: "non ,akkat'ta: 'tɾe"
Speaker 31_172: 'vɛ:nɪtɪ do'ma:nɪ
Speaker 31_173: 'vɛ:nɪ ddo'ma:nɪ
Speaker 31_174: 'kwannʊ 'vɛ:nɪtɪ
Speaker 31_175: 'kwannʊ 'paɾtɪtɪ
Speaker 31_176: 'paɾtɪ ddo'ma:nɪ
Speaker 31_177a: 'vɛ:nɪsɪ kum'mɛ
Speaker 31_177b: 'vɛ:nɪsɪ kum'mɛ:kʊ
Speaker 31_178: 'vɛ:nɪtɪ kum'mɛ:kʊ
Speaker 31_179: tu 'a 'vɛ:ni kum 'mɛ
Speaker 31_180a: vɛ:nɪ kum'mɛ
Speaker 31_180b: vɛ:nɪ kum'mɛ:kʊ
Speaker 31_181: vɪ'ne:si
Speaker 31_182: vɪ'ne:mu
Speaker 31_183: "vɛ:nɪ,nʊ"
Speaker 31_184: si 'lo:rʊ 'vɛ:nɪnʊ
Speaker 31_185: pɔ'j i
Speaker 31_186: ja'j i
Speaker 31_187: vɔ'j i
Speaker 31_188: "fɾa:tɪ,mʊ"
Speaker 31_189: "sɔ:ɾɪ,ma"
Speaker 31_190: "fɾa:tɪ,tu"
Speaker 31_191: "sɔ:ɾɪ,ta"
Speaker 31_192: a k'ka:sa 'mi:a
Speaker 31_193: "pa:tɪ,mʊ"
Speaker 31_194: "pa:tɪ,tu"
Speaker 31_195: mamma 'tu:a
Speaker 31_196a: "mammɪ,ma"
Speaker 31_196b: mamma 'mi:a
Speaker 31_197: "fiʎʎɪ,mu"
Speaker 31_198: "fiʎʎɪ,tu"
Speaker 31_199: I 'fiʎʎɪ 'mɛ:i
Speaker 31_200: " 'fiʎʎɪ,ma"
Speaker 31_201: " 'fiʎʎi,ta"
Speaker 31_202: "sɔ:ʧə,ɾʊ 'mi:ʊ"
Speaker 31_203: "jɛnnə,ɾu 'mi:ʊ"
Speaker 31_204: "jɛnnə,ɾu 'tu:ʊ"
Speaker 31_205: nu:ɾa 'mi:a
Speaker 31_206: "nɪ'pɔ:tɪ,mʊ"
Speaker 31_207: "ni'pɔ:ti,ma"
Speaker 31_208: "nɪ'pɔ:tɪ,tu"
Speaker 31_209: "nɪ'pɔ:tɪ,ta"
Speaker 31_210a: nɔnnʊ 'mi:ʊ
Speaker 31_210b: "nɔnnɪ,mʊ"
Speaker 31_211: "nɔnni,tu"
Speaker 31_212: "nɔnnɪ,ma"
Speaker 31_213: "nɔnnɪ,ta"
Speaker 31_214a: ba:ßa
Speaker 31_214b: va:va
Speaker 31_214c: va:ßa
Speaker 31_215: ta:ta
Speaker 31_216: "tsi:i,mu"
Speaker 31_217: "tsi:i,ma"
Speaker 31_218: "tsi:i,tu"
Speaker 31_219: "tsi:i,ta"
Speaker 31_220: "kud'dʒi:nɪ,mʊ"
Speaker 31_221: "kud'dʒi:nɪ,ma"
Speaker 31_222: "kud'dʒi:nɪ,tʊ"
Speaker 31_223: "kud'dʒi:nɪ,ta"
Speaker 31_224: "kuɲ'ɲa:tɪ,mʊ"
Speaker 31_225: "kuɲ'ɲa:tɪ,ma"
Speaker 31_226: "kuɲ'ɲa:tɪ,tu"
Speaker 31_227: "kuɲ'ɲa:tɪ,ta"
Speaker 31_228: damm i 'skaɾpə 'damme
Speaker 31_229a: "po,ɾtamun'nillɪ i b'bɔɾsɪ"
Speaker 31_229b: "poɾ'tamu,nɪ i b'bɔɾsɪ"
Speaker 31_230: ",ait'tsattɪ"
Speaker 31_231: ",diveɾ'tittɪ"
Speaker 31_232: ",akkat'ta:mulɪ nu ɾɪ'ga:lʊ"