Speaker 20

Age: 32

Gender: M

Birth year: 1975

Interview language: Italian

Location: Seneghe, Sardinia, Italy


Utterances

Speaker 20_1: dzammi sor bu'ttiɔzɔ
Speaker 20_2: is'tami 'bbɛne
Speaker 20_3: dza'mmiɖɖu
Speaker 20_4: dza'mmiɖɔzɔ
Speaker 20_5: dza'mmiɖaza
Speaker 20_6: dzai'ziɖɖu
Speaker 20_7: dzai'ziɖɔzɔ
Speaker 20_8: dzai'ziɖɖa
Speaker 20_9: 'dzammi su bu'ttiũ
Speaker 20_10: bɛɳ'ɖiɖɔsɔ
Speaker 20_11: bɛɳ'ɖiɖasa
Speaker 20_12: divɛr'tivi
Speaker 20_13: beti'miɳɖu a rre'gallu
Speaker 20_14: pɛza'tiɳɖe 'zubbitu
Speaker 20_15: pi'xammi
Speaker 20_16: bettimiɳɖ'eɖɖu
Speaker 20_17: bettiɵiɳɖ'eɖɖu
Speaker 20_18: bettiziɳɖ'eɖɖu
Speaker 20_19b: bettiziɳɖ'eɖɖu
Speaker 20_19a: betti'ziɖɖu
Speaker 20_20: kɔmpɔra'miɖɖu
Speaker 20_21: kompora'miɖɖozo
Speaker 20_22: kɔmpɔra'miɖɖa
Speaker 20_23: kɔmpɔra'miɖɖaza
Speaker 20_24: abaði'ammi
Speaker 20_25: tɛlɛfɔ'nammi
Speaker 20_26: tɛlɛfɔ'naɖɖa
Speaker 20_27: tɛlɛfɔ'naɖɖu
Speaker 20_28: tɛlɛfɔ'nazi
Speaker 20_29: pɛttɛ'nammi
Speaker 20_30: pɛttɛ'naði
Speaker 20_31: pɛttɛ'naɖɖu
Speaker 20_32: pɛttɛ'naɖɖa
Speaker 20_33: pɛttɛ'naɖɖɔzɔ
Speaker 20_34: pɛttina'miɖɖu
Speaker 20_35: pɛttɛna'miɖɖa
Speaker 20_36: pɛttɛna'siɖɖa
Speaker 20_37c: pi'xaus 'trɛs 'librɔsɔ
Speaker 20_37b: ɳɖi pi'xaus 'trɛs 'librɔsɔ
Speaker 20_37a: ɳɖi pi'xaus 'trɛzɛ
Speaker 20_38a: si ɖu kɔmpɔ'rauzu
Speaker 20_38b: si ɖa kɔmpɔ'rauzu
Speaker 20_39: si ɖa kɔmpɔ'rauzu
Speaker 20_40a: bɛɳɖɛi'ðeɖɖu
Speaker 20_40b: bɛɳɖɛi'ðeɖɖɔs
Speaker 20_41: bɛɳɖɛi'miɖɖa
Speaker 20_42: bɛɳɖɛj'ðemu su 'libbru
Speaker 20_43: kɔmpora'ziɔs su 'libbru
Speaker 20_44: pappaj'ðɛɖɖu
Speaker 20_45: pappaj'ðɛɖɖa
Speaker 20_46: bɛɳɖɛi'ziɖɖu
Speaker 20_47: pixai'ɖɛɳɖe 'trɛzɛ
Speaker 20_48: depɛɳ'ɖeðu 'faiðɛ
Speaker 20_49: ðu 'poɵsu 'faiðɛ
Speaker 20_50: ðu 'poɵsu 'faiðe
Speaker 20_51: si ðu 'kɛrdzɔ man'da:e
Speaker 20_52: si ðu 'kɛrdzɔ man'da:e
Speaker 20_53: po si ɖu 'narrɛðɛ
Speaker 20_54a: po zi ɖu 'dza:e
Speaker 20_54b: po ki mi ɖu 'dzɛðɛ a 'mimmi
Speaker 20_55: kɛntse mi ɖu 'narrɛðɛ
Speaker 20_56: prima ke ɖu 'nɛrdze
Speaker 20_57: kɛntse ɖu 'bbiɛðe
Speaker 20_58: kɛntse 'mi ɖ i'skriɛðe
Speaker 20_59: ɖu 'ʒɛɔ 'fɛɳɖe
Speaker 20_60b: 'ʒɛɔ 'fɛɳɖeɖɖu
Speaker 20_60a: ɖu 'ʒɛɔ 'fɛɳɖe
Speaker 20_61: ɛs samunaɳ'ɖɛɖɔzɔ
Speaker 20_62a: ɖɔs ɛs samu'naɳɖe
Speaker 20_62b: ɖɔs ɛst samu'naɳɖe
Speaker 20_63: dɛpɛɳ'ɖeɖɖu 'ffaiðe
Speaker 20_64: ɛ ffɛɳɖe'miɖu
Speaker 20_65: mi du e 'ffɛɳɖe
Speaker 20_66: ɛst ispjegaɳɖe'miɖu
Speaker 20_67: mi'ɖu ɛst ispje'gaɳɖe
Speaker 20_68: iɳu'ɛ 'marku a'lloɖɖu
Speaker 20_69: a'llɔɖɖa
Speaker 20_70: a'llɔɖɖɔzo
Speaker 20_71: a'llɔɖɖaza
Speaker 20_72: nɔ ðia 'pɛnso
Speaker 20_73: si du 'pappaða
Speaker 20_74: no k iɳɖ 'aða
Speaker 20_75: zi ki 'llianta
Speaker 20_76: ki 'llia su 'libbru a bartʃɛ'llona
Speaker 20_77: ki ɖu 'lliaða a bartʃɛ'llona
Speaker 20_78: ki dos az a tsa'ppa:e
Speaker 20_79: miɳɖɛ 'pɛzɔ a sas 'sɛtte
Speaker 20_80: ɳɖe 'pixe fɔs'tɛ:a
Speaker 20_81b: ɳɖ 'pixent 'puru 'issɔɳɔ
Speaker 20_81a: ɳɖe 'pixente 'puru 'issɔɳɔ
Speaker 20_82: kustu 'libbru si 'lɛdzeðe iŋ 'kust is'kɔla
Speaker 20_83a: in su mo'bile e so'llibbrosɔ ɳɖe 'pondzo 'battɔro
Speaker 20_83b: in s iska'ffale e so'llibbrosɔ ɳɖe 'pondzo 'battɔro
Speaker 20_84: iŋko'mintso a ɳɖ iskɔ'pɛrrɛðe
Speaker 20_85b: ko'mintsaɳɖɛ aɳɖiskɔ'pɛrrɛðe
Speaker 20_85a: ɳ iŋko'mintso a iskɔ'pɛrrɛðe
Speaker 20_85c: ɳɖ iŋko'mintso a isko'pɛrrɛðe
Speaker 20_86: dei funt an'dauzu aɳɖu 'pika:ɛ
Speaker 20_87a: jant 'ɛssint an'dauzu a ɖu pi'ka:e
Speaker 20_87b: iant ɛssint an'dauzu a ɖos pi'ka:e
Speaker 20_88: 'bɛndzɔ a ti kri'ka:ɛ
Speaker 20_89: ti 'bɛndzɔ a kri'ka:ɛ
Speaker 20_90: ʒɔ fɛɳ'ɖeðu
Speaker 20_91: ɖu 'ʒɔ 'fɛɳɖe
Speaker 20_92: fuð akanti ɛ s a'ppɛrrɛðɛ
Speaker 20_93: fuð appɛrrɛn'ðɛzi
Speaker 20_94: bae a inter'raɖɖu
Speaker 20_95: bae a interraɳ'ɖeɖɖu
Speaker 20_96: bɛĩ a m adzu'a:e
Speaker 20_97c: adzu'ammi
Speaker 20_97b: bɛ adzu'ammi
Speaker 20_97a: bɛis a m adzu'a:e
Speaker 20_98: prima ðɛ ɖu foe'ɖa:e
Speaker 20_99: mi 'bbastaða a ɖu tsirri'a:e
Speaker 20_100: lia'keɖɖi su 'libbru
Speaker 20_101: ðɛ pre'konto ði 'faeðe ði'azi
Speaker 20_102: nu isku kom'ɛnte ti ɖu 'narrɛðe
Speaker 20_103: nu 'isku kom'ɛnte si ɖu kompo'ra:ɛ
Speaker 20_104: ðɛ pre'konto ði 'faeðe ði'azi
Speaker 20_105: kɛrɛs aɳ'ɖa:e
Speaker 20_106: po:is aɳ'ɖa:e
Speaker 20_107: mi 'pragɛðɛ a pa'ppa:e sa 'pitsa
Speaker 20_108: oðiu iskur'ta:e 'muzika 'ɛttsa
Speaker 20_109: si k ɛ 'krɛffiu aɳ'ɖa:e
Speaker 20_110: siɳɖ ɛ 'krɛffiu aɳ'ɖa:e
Speaker 20_111: ɛs 'poɵsiu divɛnt'are
Speaker 20_112: kɛntsa mi ɖu kompo'ra:e
Speaker 20_113: kɛntsa si ɖu 'dza:e
Speaker 20_117: farde 'meu
Speaker 20_118: fardɛ 'mmɛɔsɔ
Speaker 20_119: sɔrrɛ 'mia
Speaker 20_120: sɔrrɛ 'miasa
Speaker 20_121: farde 'tuo
Speaker 20_122: fardes 'tuosɔ
Speaker 20_123: sɔrrɛ 'tua
Speaker 20_124: sɔrrɛs 'tuasa
Speaker 20_125: so'roku 'meu
Speaker 20_126: sɔ'rɔkɔ 'meɔsɔ
Speaker 20_127: sɔ'rɔka 'mia
Speaker 20_128: bbeneru 'meu
Speaker 20_129: bɛnɛrɔ 'mmɛɔzɔ
Speaker 20_130: nurra 'mia
Speaker 20_131: nurra 'mmiaza
Speaker 20_132: dɔzɔ 'bbɛɳɖɛɖe
Speaker 20_133: da 'ɛɳɖɛðe
Speaker 20_134: daza 'bbɛɳɖɛðe
Speaker 20_135: du 'ɛɳɖɛðe
Speaker 20_136: dozu 'bbiɛze
Speaker 20_137: daza 'bbiɛze
Speaker 20_138: mi du 'pappu
Speaker 20_139: a barʧɛ'llona ði 'aɳɖu 'mmɛða
Speaker 20_140: ðu 'maɳɖu a barʧɛ'lona
Speaker 20_141: ðu 'maɳɖu in 'kussa ʧi'tade
Speaker 20_142: zi ðu 'maɳɖu ai 'kussa pe'ssɔ̃a