Speaker 19

Gender: F

Interview language: Italian

Location: Ozieri, Sardinia, Italy


Utterances

Speaker 19_1: dai'lu a su kamɛri'eri
Speaker 19_2: narralu a su pi'zeɖu
Speaker 19_3: dami sas is'kalpas
Speaker 19_4: is'tami 'ɛnɛ
Speaker 19_5: 'daili zu 'liberu
Speaker 19_6: narrali za veri'ðaðɛ
Speaker 19_7: aɳɖa'bei
Speaker 19_8: 'daiɳɖe 'trɛzɛ a su kaʃi'ɛri
Speaker 19_9: fageti 'unu pia'kɛrɛ
Speaker 19_10: dai'milu
Speaker 19_11: dai'milos
Speaker 19_12: dai'mila
Speaker 19_13: dai'milas
Speaker 19_14: dai'bilu
Speaker 19_15: dai'bila
Speaker 19_16: dai'bilos
Speaker 19_17: dai'bilas
Speaker 19_18a: 'daili zu 'liberu a sos pi'zeɖos
Speaker 19_18b: dai'bilos
Speaker 19_19: narra'mila
Speaker 19_20: aɳɖa'tike
Speaker 19_21: dai'miɳɖe 'trɛzɛ
Speaker 19_22: 'eɳɖelu
Speaker 19_23: beɳɖelos
Speaker 19_24: beɳɖela
Speaker 19_25: beɳɖelas
Speaker 19_26: ʤike'keli 'unu re'galu
Speaker 19_27: ʤike'kelis 'unu re'galu
Speaker 19_28: attinos sal 'buʃas
Speaker 19_29: 'kɔmporaɳɖe 'tres
Speaker 19_30: di'veltiti
Speaker 19_31: pɛza'tiɳɖe 'subitu
Speaker 19_32: non ti di'veltas
Speaker 19_33: non t iɳ'ɖɛ pɛse 'subito
Speaker 19_34: kɔmpɔra'milu
Speaker 19_35: kɔmpɔra'mila
Speaker 19_36: kɔmpɔra'milɔs
Speaker 19_37: kɔmpɔra'milas
Speaker 19_38: ʤikebi'kelu
Speaker 19_39: ʤikebi'kɛla
Speaker 19_40: ʤikebi'kɛlas
Speaker 19_41: ʤikebi'kɛlos
Speaker 19_42: atti'nɔllos
Speaker 19_43: kɔmpɔra'miɳɖɛ 'trɛsɛ
Speaker 19_44: pone'tila
Speaker 19_45: atti'milu
Speaker 19_46: atti'nɔllɔs
Speaker 19_47: tɛ'lɛfɔnami
Speaker 19_48: tɛ'lɛfɔnali a 'issa
Speaker 19_49: tɛ'lɛfɔnanɔs
Speaker 19_50: is'pidzami
Speaker 19_51: is'pidzati
Speaker 19_52: is'pidzalu
Speaker 19_53: is'pidzala
Speaker 19_54: ispidza'mila
Speaker 19_55: ispidza'tila
Speaker 19_56: ispidza'bilu
Speaker 19_57: tɛlɛfɔna'milu
Speaker 19_58: lɛ'a:mulu
Speaker 19_59: beɳ'ɖimulos
Speaker 19_60: beɳ'ɖimula
Speaker 19_61: beɳ'ɖimulas
Speaker 19_62: ʤikimu'keli 'unu rɛ'galu
Speaker 19_63: ʤikimu'keli 'unu rɛ'galu a 'issɔs
Speaker 19_64: ʤi'kimunu sal 'buʃas
Speaker 19_65: kɔmpɔ'ramuɳɖe 'trɛs
Speaker 19_66: divel'timunos
Speaker 19_67: pɛsamu'noɳɖe
Speaker 19_68: non ti di'vɛltas
Speaker 19_69: kɔmpɔramu'nnolu
Speaker 19_70: kɔmpɔramu'nnɔla
Speaker 19_71: kɔmpɔramu'nnolos
Speaker 19_72: kɔmpɔramu'nnɔlas
Speaker 19_73: ʤikimubi'kelu
Speaker 19_74: ʤikimubi'kɛla
Speaker 19_75: ʤikimubi'kelos
Speaker 19_76: ʤikimubi'kɛlas
Speaker 19_77: ʤikimu'nnɔlas
Speaker 19_78: kɔmpɔramu'noɳɖe 'trɛzɛ
Speaker 19_79: ponnimu'nnolas
Speaker 19_80: bɛɳ'ɖitelu
Speaker 19_81: bɛɳ'ɖitelos
Speaker 19_82: bɛɳ'ɖitela
Speaker 19_83: bɛɳ'ɖitelas
Speaker 19_84: ʤikedi'kelu 'unu re'galu
Speaker 19_85: ʤikedi'kelis 'unu re'galu
Speaker 19_86: atti'ɖenno sal 'buʃaza
Speaker 19_87: kɔmpo'ranɛɳɖe trɛsɛ
Speaker 19_88: po'nitebo sa ʧan'kɛta
Speaker 19_89: kɔmpɔrate'milu
Speaker 19_90: kɔmpɔrate'mila
Speaker 19_91: kɔmpɔrate'milas
Speaker 19_92: kɔmpɔrate'milas
Speaker 19_93: ʤikedibi'kelu
Speaker 19_94: kɔmpɔ'ratɛɳɖe 'trɛsɛ
Speaker 19_95: ponite'bɔla
Speaker 19_96: lu 'dɛvɔ 'fagɛrɛ
Speaker 19_97: lu 'potto 'fagɛrɛ
Speaker 19_98: lu 'potto 'fagɛrɛ
Speaker 19_99: li 'potto 'darɛ sa no'tiʃa
Speaker 19_100: bi 'kɛldzɔ aɳ'ɖarɛ
Speaker 19_101: ɳɖ 'devo kɔmpɔ'rare 'trɛsɛ
Speaker 19_102: ti 'pɔdɛs kambi'arɛ
Speaker 19_103: mi lu 'dɛvɛ 'narrɛrɛ
Speaker 19_104: bi ke lu 'kɛrdzɔ maɳ'ɖare
Speaker 19_105: pro bi lu 'narrɛrɛ
Speaker 19_106: pro no lu 'narrɛrɛ
Speaker 19_107: pro bi lu 'narrɛrɛ a 'issɔs
Speaker 19_108: pro mi lu kɔmpɔ'rarɛ
Speaker 19_109: kɛna ti lu 'narrɛrɛ
Speaker 19_110a: lu sɔ fa'tɛɳɖe
Speaker 19_110b: fi:a fa'tɛɳɖelu
Speaker 19_111: l'ɛste samu'nɛɳɖɛ
Speaker 19_112: los ɛste samu'nɛɳɖɛ
Speaker 19_113: si lu 'dɛvɔ 'fagɛrɛ
Speaker 19_114a: mi la sɛ fa'tɛɳɖe
Speaker 19_114b: fatɛɳɖe'mila est
Speaker 19_115: mi l ɛ 'nnɛɳɖe
Speaker 19_116: nɛɳɖe'milu
Speaker 19_117: millu
Speaker 19_118: milla
Speaker 19_119a: millos
Speaker 19_119b: millas
Speaker 19_120: ɛ a'ccomi
Speaker 19_121: ɛ a'coɳɖe 'trɛzɛ
Speaker 19_122: sa 'dɔmɔ 'mia
Speaker 19_123: sa 'dɔmɔ 'tua
Speaker 19_124: sa 'dɔmɔ 'sua
Speaker 19_125: sa 'dɔmɔ 'nɔstra
Speaker 19_126: sa 'dɔmɔ 'ɔstra
Speaker 19_127: sa 'dɔmɔ 'issɔrɔ
Speaker 19_128: sal 'dɔmɔ 'nɔstraza
Speaker 19_129: sal 'dɔmɔ 'vɔstraza
Speaker 19_130: sal 'dɔmɔs 'tuaza
Speaker 19_131: sal 'dɔmɔs 'suaza
Speaker 19_132: sal 'dɔmɔs 'issɔrɔ
Speaker 19_133: babbu 'meu
Speaker 19_134: babbu 'tu:
Speaker 19_135: babbu 'su:
Speaker 19_136: babbu 'nostru
Speaker 19_137: babbu 'ostru
Speaker 19_138: babbu i'ssɔrɔ
Speaker 19_139: babbu 'nɔstrozo
Speaker 19_140: babbol 'vɔstrozo
Speaker 19_141: babbus i'ssɔrɔ
Speaker 19_142: mi kɔnɔʃkɛðɛ
Speaker 19_143: ti kɔnɔʃkɛðɛ
Speaker 19_144: lu kɔnɔʃkɛðɛ
Speaker 19_145: la kɔnɔʃkɛðɛ
Speaker 19_146: nɔs kɔnɔʃkɛðɛ
Speaker 19_147: bɔs kɔnɔʃkɛðɛ
Speaker 19_148: lɔs kɔnɔʃkɛðɛ
Speaker 19_149: las kɔnɔʃkɛðɛ
Speaker 19_150: mi 'narra sa veri'ðaðe
Speaker 19_151: ti 'narra sa veri'ðaðe
Speaker 19_152: li 'narra sa veri'ðaðe
Speaker 19_153: nɔ 'narrada sa veri'ðaðe
Speaker 19_154: bɔ 'narrada sa veri'ðaðe
Speaker 19_155: mi la 'narrada
Speaker 19_156: ti la 'narrada
Speaker 19_157: bi la 'narrada
Speaker 19_158: bi 'aɳɖɔ a barʧɛ'lɔna
Speaker 19_159: bi 'aɳɖa in is'ti:u
Speaker 19_160: ɖɛ 'lɛ:a 'duozo
Speaker 19_161: si 'pɔnɛ sa 'maʎa
Speaker 19_162: si lu 'maɳɳikada
Speaker 19_163: no b iɳ'ɖaða
Speaker 19_164: bo bi 'ʒikɛnɛ
Speaker 19_165: bi los as aka'tare
Speaker 19_166: m iɳ'ɖe 'pɛso a sa 'sɛttɛ
Speaker 19_167: lɛ'adɛɳɖe 'puru
Speaker 19_168: ko'mintso a ɳɖ isko'pɛrrɛrɛ
Speaker 19_169: sun aɳ'ɖados a lu lɛ'a:rɛ
Speaker 19_170: bɛɳɖzo a t aka'ttarɛ
Speaker 19_171a: ko'mintso a ti lu 'narrɛrɛ
Speaker 19_171b: ti lu ko'mintso a 'narrɛrɛ
Speaker 19_172a: si fi prɔ a'pɛrrɛrɛ
Speaker 19_172b: si 'fiði apɛl'dzɛɳɖɛ
Speaker 19_173: bae a lu suttɛ'rrarɛ
Speaker 19_174: bae a lu suttɛ'rrarɛ
Speaker 19_175: pro bi faɛ'ɖɖarɛ
Speaker 19_176: prima de li faɛ'ɖɖarɛ
Speaker 19_177: mi 'basta de lu ʧa'marɛ
Speaker 19_178: no 'isko kɔ'mɛnte bi lu 'narrɛrɛ
Speaker 19_179: no 'isko kɔ'mɛnte lu 'fakɛrɛ
Speaker 19_180: no 'isko kɔ'mɛnte mi lu kɔmpɔ'rarɛ
Speaker 19_181: l 'appo pe'ðiðu de mi lu 'ðare
Speaker 19_182: ʤike'kelis
Speaker 19_183: bos pre'gunto de 'fakele 'vai
Speaker 19_184: kɛrɛs aɳ'ɖarɛ
Speaker 19_185: pɔdɛs aɳ'ɖarɛ
Speaker 19_186: dɛvɛs aɳ'ɖarɛ
Speaker 19_187: mi pi'agede a maɳɳi'karɛ sa 'pitsa
Speaker 19_188: no mi pi'agede a iskur'tare 'musika 'ɛtsa
Speaker 19_189: bi fi'aða 'dɛfid aɳ'ɖarɛ
Speaker 19_190: bi fi'aða 'dɛfid aɳ'ɖarɛ
Speaker 19_191: si k es 'kelfiððu aɳ'ɖarɛ
Speaker 19_192: l es 'potiðu diven'tare